Tots els assistents, ponents, patrocinadors, col·laboradors i voluntaris de la nostra conferència estan obligats a acceptar el següent codi de conducta. La organització farà complir aquest codi durant tot l'esdeveniment. Esperem la cooperació de tots els participants per ajudar a garantir un entorn segur per a tothom. En el cas que siga necessari reportar una violació del codi de conducta, podeu contactar amb VLCTechFest (vlctechfest@gmail.com).

La nostra conferència vol proporcionar una experiència lliure d’assetjament per a tothom, independentment del sexe, identitat i expressió de gènere, edat, orientació sexual, discapacitat, aparença física, grandària corporal, raça, ètnia, religió (o manca d’ella) o opcions tecnològiques. No tolerem l’assetjament dels participants de la conferència de cap manera. El llenguatge i les imatges de caràcter sexual no són apropiades per a cap espai de la conferència, incloses xerrades, tallers, festes, twitter o altres mitjans de comunicació en línia. Els participants de la conferència que violen aquestes regles poden ser amonestats o expulsats de la conferència a discreció de la organització.

L’assetjament inclou (encara que no està limitat a) comentaris verbals ofensius relacionats amb gènere, identitat i expressió de gènere, edat, orientació sexual, discapacitat, aparença física, grandària corporal, raça, ètnia, religió o opcions tecnològiques; imatges de caràcter sexual en espais públics, intimidació, persecució, seguiment, fotografies o enregistraments no desitjades, interrupció sostinguda de xerrades o altres esdeveniments, contacte físic inadequat i atenció sexual no desitjada.

S’espera dels participants que aturen immediatament qualsevol comportament d’assetjament quan se’ls demane.

Els patrocinadors i col·laboradors també estan subjectes a la política contra l’assetjament. En particular, els patrocinadors i els col·laboradors no han d’usar imatges, activitats o cap altre material amb caràcter sexual. El personal present a la conferència (inclòs el voluntari) no ha d’usar roba/uniforms/disfresses sexualitzats ni crear un entorn sexualitzat de qualsevol altre manera.

Si qualsevol participant incorre en un comportament abusiu els organitzadors poden prendre qualsevol decisió que consideren oportuna, incloses l’advertiment al ofensor o la seua expulsió de la conferència sense dret a cap indemnització.

Si estàs patint d’assetjament, observes que algú altre està patint d’assetjament o tens qualsevol altra inquietud, posa’t en contacte amb la organització immediatament. Es podrà identificar fàcilment als membres de l’organització de la conferència perquè portaran samarretes o identificacions de l’esdeveniment.

Els membres de l’organització estaran encantats d’ajudar els participants de la conferència a posar-se en contacte amb el personal de seguretat o amb la policia, a proporcionar-les acompanyament i a ajudar a qualsevol persona que estiga patint d’assetjament a sentir-se segura durant la conferència. Valorem la teua assistència per damunt de tot.

Esperem que els participants compleixen aquestes normes en tots els espais relacionats amb la conferència.

Necessites ajuda? Tens les nostres dades de contacte a la part inferior d'aquesta pàgina.